IO.NO

Fullversjon Nytt søk

Evje Og Hornnes Kommune

Vis i kart
37 93 24 14

Åpningstider ( i dag: 08.00 - 15.00 )

Mandag
08.00 - 15.00
Tirsdag
08.00 - 15.00
Onsdag
08.00 - 15.00
Torsdag
08.00 - 15.00
Fredag
08.00 - 15.00
Lørdag
Stengt
Søndag
Stengt
Avdelinger post@e-h.kommune.no www.e-h.kommune.no

Mer informasjon

Evje og Hornnes kommune, som har et areal på 550 km2 har en variert og vakker natur med et rikt biologisk mangfold. Terrenget veksler mellom flate furumoer og jordbrukslandskap til bratte, skogkledte lier og snaufjell. Tre store vassdrag berører kommunen: Otravassdraget, Mandalsvassdraget og Tovdalsvassdraget. Furu og bjørk er hovedtreslagene i kommunen. Noen steder finner en også gran, og varmekjære arter som lind, alm og barlind. Kommunen er rik på gamle kulturlandskap og har flere særegne kulturminner etter gruvedrift og den smalsporede Setesdalsbanen.

Lokale terrengforhold gjør at klimaet varierer fra sted til sted slik at området er det en kaller “lokalklima-dominert”. Normalt har regionen kalde vintre (-10° til -20° C) og varme, tørre somre (+20° til +30° C). Hele kommunen er vanligvis snødekt om vinteren. På Byglandsfjord (ved kommunens nordre grense) er normalnedbøren 1205 mm i året og middeltemperaturen målt til 5.7° C. Les mer...

Det vekslende terrenget med furumoer små daler og lauvskoglier gir gode forhold for et rikt dyre- og fugleliv. Kommunen har en stor elgbestand, og mye hjort og rådyr. Beveren er tallrik langs vann og vassdrag. Gaupa har formert seg i området i de siste år. Det finnes både rype og skogsfugl i heiene. Om våren utfolder tiur og orrhane sitt særpregede spill i bortgjemte myrområder. De mange våtmarksområdene i kommunen er hekke- og trekkområder for en mengde arter av ande- og vadefugl. Den sjeldne fiskeørna hekker også på to-tre steder i Otra.

Kontaktinformasjon

www.e-h.kommune.no

Besøksadresse Kasernevegen 19, 4735 Evje
Postadresse Kasernevegen 19, 4735 Evje
 
Epost
post@e-h.kommune.no
Telefon
(+47) 37 93 24 14
Mobiltelefon
(+47) 410 49 898
Telefaks
(+47) 37 93 23 01

Last ned visittkort
Del av Aust-Agder Fylkeskommune
Internettopplysningen - io.no Om oss Cookies
Tilbake

Avdelinger

Internettopplysningen - io.no Om oss Cookies